วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551

Call of Duty World at War - Error during initialization

ลองแก้ตามวิธีนี้ครับ สามารถเล่นเกมส์ได้ เมื่อเจอปัญหาดังภาพครับError during initialization:
Unhandled exception caught

The only way to fix it is to do a regedit (Start-run "regedit"[enter] and search (Ctrl+F) for every instance of the entry "Device Presence". Once there, in each one there should have some or all of the following:

(Default)
Emulated
VxD
WDM

Anyways, in most of these in my registry, VxD and WDM were set to 0, and emulated was set to 1. I modified the values so Emulated read 0 and VxD and WDM read as 1. Do this for every entry, by right clicking on the value and editing. Naturally it may be wise to keep a note of original settings on each (some will be 1,0,0 others will be 1,1,1 - was for me anyway) just incase something borks and you need to reset them.

You will have to re-run DXDIAG (start-run "dxdiag"[enter]) and set the hardware accelleration back to full and test it.

ไม่มีความคิดเห็น: